خط مشی کیفیت پویا گیربکس

کارخانه پویا گیربکس در زمینه تولید و ساخت دستگاه های دور متغیر مکانیکی و گیربکس های صنعتی فعالیت می نماید.مدیریت ارشد این کارخانه به منظور ایجاد نظامی قانونمند و پویا به منظور افزایش کیفیت و رضایت مشتریان و بهبود مداوم الگوی استاندارد ISO 9001-2000 را انتخاب نموده است.مدیر عامل کارخانه پویا گیربکس متعهد میشود ضمن براورده نمودن الزامات استاندارد  ISO9001:2000  این خط مشی در تمامی سطوح درک و سرلوحه انجام فعالیت ها در تمامی واحدها باشد و همواره متناسب با اهداف و مقاصد سازمان مورد بازنگری قرار بگیرد.

 

مقالات

 راهنمای انتخاب گیربکس                           طریقه نصب گیربکس

 

                                     

اهم دیدگاه های پویا گیربکس

 

در این کارخانه نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین گروه های ذینفع جوهره سازمان را تشکیل می دهند،لذا افراد موثر بر کیفیت می بایست جهت حصول به صلاحیت کافی آموزشهای لازم را فرا گیرند


 

به منظور کسب نتایج مطلوب فعالیت ها و منابع مرتبط به آنها فعالیت های موثر بر سیستم کیفیت با یک نگرش فرایندی و بهبود مستمر مدیریت می شوند


.

 

کارخانه پویا گیربکس علاوه بر جلب رضایت مشتریان از طریق قیمت مناسب و تحویل به موقع نیازهای آنان را درک و سعی در برآوردن آنها دارد

.

در دست طراحی

 

دیدگاه همیشگی کارخانه رعایت استاندارد های ملی و بین المللی محصول با به کارگیری مواد اولیه مرغوب ،روش های تولید و تجهیزات مناسب جهت تولید محصول میباشد


.